>> LATAA ESITE (pdf)

Mestarillista ja perinteitä kunnioittavaa taidelasia
Ensi näkemältä skandinaaviseksi tunnistettavaa, sulavalinjaista ja pelkistettyä muotoilua. Panu Turusen nimi on vaivaton yhdistää suomalaisen lasimuotoilun mestareihin, kuten Gunnel Nymaniin, Timo Sarpanevaan ja Tapio Wirkkalaan. Turusen teoksia tarkastellessa huomaa pian täysin omaleimaisia ja hallitsevia piirteitä, joka nostavat hänen uniikkiteoksensa modernin suomalaisen lasimuotoilun huipulle. Mestarillisuus näkyy lasinpuhaltajamestari Kari Alakosken ja muotoilijan virheettömässä yhteistyössä. Turusen klassisen pelkistetty tyyli syntyy usein luontoaiheista sekä luonnon muodoista. Vapaasti suupuhalletulle taidelasille ominaisen pehmeälinjaisuuden voidaan katsoa olevan hänen muotoilunsa tunnistettavin piirre. Teosten ajattomuus on tarkoin harkittua ja viimeisteltyä.

Suomen luonto muotoilun lähtökohtana
Luonto omana aihealueenaan on aina ollut läsnä suomalaisessa taiteessa ja muotoilussa, kuten esimerkiksi Wirkkalan jääaiheissa sekä Kantarellimaljakoissa. Turusen muotoilussa luonto on yhtä lailla näkyvässä roolissa muodostaen tuotannon vahvimman teeman. Tämän piirteen ansiosta Turusen lasitaide on liitettävissä myös 2010-luvun taiteen ympäristöaiheisiin, jotka puhuttelevat nykyihmistä yhä enemmän ja voimakkaammin. Ympäristönsuojelu on osa Turusen muotoilun filosofiaa, ja esimerkiksi Aallotar -teos kertoo ympäristönsuojeluyhteistyöstä sekä Suomen Luonnonsuojeluliiton että John Nurmisen säätiön Puhdas Itämeri –hankkeiden piireissä. Vaikka Turusen lasimuotoilu on suurimmaksi osaksi yhdistettävissä Suomen lasitaiteen historialliseen jatkumoon, juuri ympäristön uudenlainen kunnioitus liittää hänen taiteensa vahvasti tähän päivään.

Luonto ja sen ilmiöt ovat esillä monissa uniikkien lasiteosten nimissä, kuten Lampi, Lähde, Pisara sekä Halla. Samoja suomalaisesta maisemasta inspiraationsa saaneita muotoja löytyy myös uniikin Aallotar-lasiteoksen muotokielestä. Taustalla vaikuttavana tekijänä voidaan nähdä Turusen lapsuudenmaisemat; puhdas, keskisuomalainen vedenjakajaseutu, korkeat hiekkaharjut sekä kristallinkirkkaat järvet kuvastuvat teoksissa. Kultakauden kansallisromanttista inspiraatiota Turunen saa pihapiiristään, luonnonkauniista Visavuoresta, jossa sijaitsee kuvanveistäjä Emil Wikströmin (1864-1942) erämaa-ateljee. visavuori.com

Juuret Suomen taiteen historiasta
Kalevala-teosta voidaan pitää yhtenä Turusen lasimuotoilun varmimmista taidesijoituksista; siinä yhdistyvät upealla tavalla skandinaavinen, minimalistinen muotokieli sekä Suomen kansalliseepoksen maailmansyntytarina. Kalevala poikkeaa myös äärimmäisellä pelkistyneisyydellään muista Turusen teoksista, mikä nostaa sen esiin taiteellisesta tuotannosta kiehtovalla tavalla. Suomen kulttuuriperintö näkyy Turusen teoksissa myös kuvataiteen kultakauteen viittaavassa muotoilussa. Edelfeltiin liittyvä Kaski sekä Aallotar-teos liittävät Turusen uniikin taidelasin Suomen kuva- ja säveltaiteen historiaan onnistuneesti hillityllä arvokkuudellaan.

Kansainvälisesti tunnustettu kyky
Drop-maljakot valittiin Suomen paviljonkiin Shanghain maailmannäyttelyyn. Turunen on suunnitellut muun muassa Italiaan muranolaiselle Carlo Morettille maljakkomalliston, ja teoksia on nähty myös Suomen Lasimuseon kansainvälisessä kiertonäyttelyssä. Turusen taidelasiteokset ovat sekä keräilykappaleita että uniikkeja aarteita. Suomalainen taidelasimuotoilu näyttää siis olevan edelleen hyvissä käsissä.

Essi Helminen